Saltar apartados

PRESENTACIÓ I BREU HISTÒRIA DEPARTAMENTAL

 

Rage Rectorat
Aigua Universitat
Infermeria foto 1
Infermeria foto 2

 


El Departament de Psicologia de la Salut (DPS) de la Universitat d'Alacant (UA) va ser creat el 8 de maig de 1987. La Junta de Govern de la UA, reunida en sessió ordinària, en va aprovar en aquella data tant la creació com el Reglament de règim intern d'aquest, d'acord amb la  Llei de Reforma Universitària i l'Estatut de la Universitat d'Alacant vigent en aquell moment.

El Departament de Psicologia de la Salut es va adscriure, des que es va crear el maig de 1987, a la Facultat de Medicina de la Universitat d'Alacant, centre en el qual alguns dels professors impartien docència i investigaven des de l'any 1982. L'any 1997, de resultes de la segregació de la Facultat de Medicina de la UA a la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), alguns professors del DPS van desitjar romandre en el mateix departament i en la Universitat d'Alacant. La necessària modificació de la situació va requerir que algunes de les àrees de coneixement romangueren en el DPS (Personalitat, Avaluació i Tractaments psicològics; Psicologia Bàsica; Infermeria) i que altres àrees noves s'incorporaren a la nova arquitectura departamental (Mètodes d'investigació i Diagnòstic en Educació). Amb data de 17 de setembre de 1997, el Departament de Psicologia de la Salut va sol·licitar adscriures's a la llavors Escola Universitària de Formació del Professorat, a fi de poder conformar, posteriorment, la Facultat d'Educació de la UA. La Junta de Govern de la UA va aprovar per unanimitat, amb data de 21 d'octubre de 1997, l'adscripció del DPS a l'Escola Universitària de Formació del Professorat. Posteriorment, el Decret 153/1999 de 17 de setembre del Govern Valencià (DOGV de 29 de setembre de 1999) autoritzava la UA a crear la Facultat d'Educació, i aquesta nova Facultat absorbirà  l'Escola Universitària de Professorat d'EGB. El DPS va romandre adscrit a la Facultat d'Educació des del mateix dia de creació d'aquest centre.

Amb data 29 de novembre de 2012, s'aprova en Consell de Govern el canvi d'adscripció del Departament de Psicologia de la Salut, de la Facultat d'Educació a la Facultat de Ciències de la Salut.

En l'actualitat, el Departament de Psicologia de la Salut s'encarrega de desenvolupar, organitzar i coordinar les tasques docents i investigadores en l'àmbit propi de les àrees de coneixement que el constitueixen: Infermeria, Mètodes d'investigació i Diagnòstic en Educació, Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, i Psicologia Bàsica. Tant en l'àmbit docent com en el d'investigació, el DPS s'ha caracteritzat per una perspectiva plural i multidisciplinària en l'abordatge de la docència i investigació en aquells temes propis de les àrees de coneixement que el constitueixen. El DPS té així mateix una especial sensibilitat per la formació continuada dels seus membres components i per la creació d'un clima laboral i personal de qualitat.

En l'àmbit investigador, el departament disposa de diversos grups d'investigació que al llarg de la seua història han contribuït a la gestació de línies, projectes i resultats d'investigació (vegeu, per a més informació, l'apartat corresponent).

El Departament de Psicologia de la Salut es troba situat en l'edifici de Ciències Socials de la UA.

Presentació elaborada per Abilio Reig-Ferrer (areig@ua.es).

Departament de Psicologia de la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464